Felanmälan

Bäste kund


Vi på Elon Group AB beklagar att du upplever problem med din Canvac produkt.

Ett av villkoren för att din garanti skall vara giltig är att du kan styrka ditt produktköp med kvitto.


Luft/luftvärmepump och fastinstallerad luftkonditionering
I samband med servicebesöket skall du uppvisa ditt inköpskvitto och installationskvitto för serviceföretaget.

Luftavfuktare, luftfuktare, ventilationsaggregat, portabel kylanläggning, fläkt, element
Ovanstående produkter ska lämnas in till butik medtag kvitto/faktura.

Centraldammsugare
Köpt i butik: I samband med servicebesöket skall du uppvisa ditt inköpskvitto eller inköpsfaktura för serviceföretaget.

Ingått i husköp: I samband med servicebesöket skall du uppvisa ditt slutbesiktningsprotokoll (daterat före inflyttning) för serviceföretaget.Kryssa i rutan för att gå vidare till formuläret.
Butik har informationsskyldighet till konsument om kostnaden.