Felanmälan

Vi på Elon Group AB beklagar att du upplever problem med din Canvac produkt.
Ett av villkoren för att din garanti skall vara giltig är att du kan styrka ditt produktköp med kvitto.

Luft/luftvärmepump och fastinstallerad luftkonditionering I samband med servicebesöket skall du uppvisa ditt inköpskvitto och installationskvitto för serviceföretaget. Garanti gäller från inköpsdatum.

Luftavfuktare, luftfuktare, ventilationsaggregat, portabel kylanläggning, fläkt, element eller robotdammsugare
Gäller din reklamation någon av ovanstående produktgrupper, ta med produkten till din närmaste Elon butik, ta med kvitto/faktura som styrker inköpet.

Centraldammsugare
Köpt i butik: I samband med servicebesöket skall du uppvisa ditt inköpskvitto eller inköpsfaktura för serviceföretaget.
Ingått i husköp: I samband med servicebesöket skall du uppvisa ditt slutbesiktningsprotokoll (daterat före inflyttning) för serviceföretaget.

Godkännande av villkor

Jag godkänner att jag själv står för kostnaden för servicebesöket (minimum 1 175 kr) under garanti- och reklamationstiden:

  • Om inget fel kan konstateras.
  • Vid felaktig installation.
  • Vid felaktig hantering eller bristande underhåll och rengöring (handhavandefel).
  • Vid ej godkänd reklamation.

Jag godkänner att de uppgifter jag lämnat i samband med felanmälan får hanteras och lagras av Elon Group AB. Uppgifterna kommer att lämnas vidare till det serviceföretag som kommer att utföra servicen. För att läsa vår integritetspolicy, klicka här.

Fullständiga villkor för garantier på elon.se – klicka här.

Butik godkänner villkoren och har informationsskyldighet till konsument om kostnaden.