Förenklad felanmälan

Bäste kund


Vi beklagar att du upplever problem med din produkt.

Ett av villkoren för att din garanti skall vara giltig är att du kan styrka ditt produktköp med kvitto.

Vänligen läs nedan om vad som gäller för respektive produkt.


Luft/vattenvärmepump
Felanmälan utförs i samråd med din återförsäljare, din återförsäljare sköter kvittohanteringen.

Luft/luftvärmepump
I samband med servicebesöket skall du uppvisa ditt inköpskvitto eller inköpsfaktura för serviceföretaget.

Centraldammsugare
Köpt i butik: I samband med servicebesöket skall du uppvisa ditt inköpskvitto eller inköpsfaktura för serviceföretaget.

Ingått i husköp: I samband med servicebesöket skall du uppvisa ditt slutbesiktningsprotokoll (daterat före inflyttning) för serviceföretaget.

Luftavfuktare, luftfuktare, luftrenare och ventilationsaggregat
Ovanstående produkter skickas vidare till serviceverkstad efter felanmälan och kontakt från oss, när du skickar in produkten med hemsänd frakthandling bifogar du kvitto/fakturakopia tillsammans med produkten.

Tillbehör till centraldammsugare och värmepumpar (sms-styrning)
Ovanstående produkter skickas vidare till serviceverkstad efter felanmälan och kontakt från oss, när du skickar in produkten med hemsänd frakthandling bifogar du kvitto/fakturakopia tillsammans med produkten.Kryssa i rutan för att gå vidare till formuläret.